August 31,2021 งานแสดงสินค้า

  • จับตาวงการอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารแช่เย็นและแช่เยือกแข็ง…กับงานสัมมนาที่เติมเต็มและอัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น ภาพรวมของตลาด การจัดการวัตถุดิบ กระบวนการแปรรูป กระบวนการบรรจุและบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน เพื่อผลักดันให้อุตสาหกรรมนี้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน
  • SEE OTHER LATEST NEWS