August 31,2021 งานแสดงสินค้า Propak 2023

งาน PROPAK ASIA ครั้งที่ 30 นำเสนอโซลูชั่นแบบครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย

SEE OTHER LATEST NEWS